DISCLAIMER

De informatie op deze website is gebaseerd op de principes van de Ageless Wisdom welke een energetisch begrip van het leven bied.

Elke verwijzing naar wetenschap is een verwijzing naar energetische wetenschap zoals die door de Ageless Wisdom gepresenteerd wordt en niet naar de op bewijsvoering gerichte wetenschap van deze moderne tijd. Elke verwijzing naar specifieke aspecten van geneeskunde is eerder ter illustratie van energetische wijsheid, zoals deze door de Ageless Wisdom wordt gepresenteerd, in het samenspel van lichamelijke kwalen en ziekte, dan in tegenspraak te zijn met de huidige theorieën over het ontstaan van ziekten of op enigerlei wijze de plaats in te nemen van de epidemiologie.

De principes die op deze website worden weergegeven, en hun toepassing in de in deze kliniek toegepaste therapieën, zijn filosofisch en religieus, en worden dus niet geverifieerd binnen de op bewijsmateriaal gebaseerde redeneringen en het kritische beoordelingsproces van de op bewijsmateriaal gebaseerde wetenschap met inbegrip van CONSORT2010 dubbelblinde gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken.


De therapieën die in deze kliniek worden beoefend zijn gebaseerd op het werk van Serge Benhayon en Universal Medicine en dus, in lijn met die presentaties en leerstellingen, stellen ze geen diagnose, behandelen, voorkomen of bieden ze geen enkele therapeutische genezing van een ziekte of aandoening, zijn ze complementair aan de geneeskunde en zijn ze nooit een vervanging van of een alternatief voor de conventionele geneeskunde.


Als u een vraag heeft of bezorgdheid over de oorzaak, diagnose of behandeling van een ziekte of aandoening, moet u een geregistreerde arts raadplegen.

GEGEVENSBESCHERMING

De volgende introductie geeft u een eerste overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. 

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?
De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de beheerder van de website, Ilja Kleintjes.

Hoe verzamelen we uw informatie?
Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons doorgeeft. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u bij het maken van de afspraak invoert.
Andere gegevens worden automatisch verzameld door IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn hoofdzakelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het bezoek aan de pagina). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website betreedt.


Waar gebruiken wij uw gegevens voor?
De gegevens worden verzameld om de website foutloos te kunnen aanbieden. 


Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te vragen.